المنت فشنگی یا کارتریجی (Cartridge Heaters) به طور معمول برای گرم کردن قطعات فلزی که درون آنها سوراخ هایی تعبیه شده استفاده می شوند. برای استفاده از این نوع المنت سوراخ قالب را 0.15 میلیمتر بزرگتر از قطر المنت در نظر میگیرند.

جنس غلاف این نوع المنتها از آلیاژ های متفاوتی قابل استفاده است که از رایج ترین آنها میتوان به، استیل 304، استیل 316 ، برنجی و مسی اشاره کرد.

برای استفاده صحیح از این نوع المنت حتما موارد زیر را رعایت کنید.

 • ولتاژ ورودی نباید بیش از 10درصد بالاتر از ولتاژ قید شده المنت باشد.
 • قطر سوراخ قالب نباید 0.15 میلیمتر بزرگتر از قطر المنت فشنگی باشد.
 • طول المنت نباید بیشتر از طول قالب در نظر گرفته شود.
 • هرچه بار سطحی المنت (W/cm2) پایین تر باشد عمر المنت بالاتر است.

جهت سهولت در انتخاب المنت ها لیست محصولات موجود فروشگاه در زیر آمده است. چنانچه محصول مورد نظر خود را در لیست پیدا نکردید با پشتیبانی تماس بگیرید.

قطر6.5mm

 • 6.5mm*40mm*230V*100W
 • 6.5mm*50mm*230V*100W
 • 6.5mm*60mm*230V*150W
 • 6.5mm*80mm*230V*150W
 • 6.5mm*80mm*230V*200W
 • 6.5mm*100mm*230V*200W
 • 6.5mm*100mm*230V*250W
 • 6.5mm*100mm*230V*300W
 • 6.5mm*130mm*230V*300W
 • 6.5mm*150mm*230V*400W

قطر8mm

 • 8mm*40mm*230V*200W
 • 8mm*50mm*230V*100W
 • 8mm*50mm*230V*150W
 • 8mm*60mm*230V*150W
 • 8mm*80mm*230V*200W
 • 8mm*80mm*230V*250W
 • 8mm*100mm*230V*250W
 • 8mm*100mm*230V*300W
 • 8mm*130mm*230V*300W
 • 8mm*130mm*230V*350W
 • 8mm*150mm*230V*350W
 • 8mm*150mm*230V*400W

قطر9.5mm

 • 9.5mm*100mm*230V*300W
 • 9.5mm*130mm*230V*450W
 • 9.5mm*150mm*230V*500W

قطر10mm

 • 10mm*40mm*230V*100W
 • 10mm*40mm*230V*150W
 • 10mm*50mm*230V*200W
 • 10mm*60mm*230V*200W
 • 10mm*60mm*230V*300W
 • 10mm*80mm*230V*350W
 • 10mm*100mm*230V*200W
 • 10mm*100mm*230V*250W
 • 10mm*100mm*230V*300W
 • 10mm*100mm*230V*400W
 • 10mm*120mm*230V*300W
 • 10mm*120mm*230V*400W
 • 10mm*130mm*230V*400W
 • 10mm*130mm*230V*450W
 • 10mm*150mm*230V*400W
 • 10mm*150mm*230V*500W
 • 10mm*200mm*230V*500W

قطر12mm

 • 12mm*40mm*230V*150W
 • 12mm*50mm*230V*200W
 • 12mm*50mm*230V*300W
 • 12mm*60mm*230V*200W
 • 12mm*80mm*230V*250W
 • 12mm*80mm*230V*300W
 • 12mm*100mm*230V*200W
 • 12mm*100mm*230V*300W
 • 12mm*130mm*230V*300W
 • 12mm*150mm*230V*400W
 • 12mm*150mm*230V*500W
 • 12mm*150mm*230V*600W

قطر12.5mm

 • 12.5mm*50mm*230V*200W
 • 12.5mm*60mm*230V*250W
 • 12.5mm*80mm*230V*250W
 • 12.5mm*80mm*230V*300W
 • 12.5mm*100mm*230V*300W
 • 12.5mm*100mm*230V*400W
 • 12.5mm*120mm*230V*400W
 • 12.5mm*130mm*230V*400W
 • 12.5mm*130mm*230V*500W
 • 12.5mm*130mm*230V*600W
 • 12.5mm*150mm*230V*500W
 • 12.5mm*150mm*230V*600W

قطر14mm

 • 14mm*50mm*230V*200W
 • 14mm*50mm*230V*300W
 • 14mm*80mm*230V*300W
 • 14mm*80mm*230V*350W
 • 14mm*80mm*230V*400W
 • 14mm*100mm*230V*400W
 • 14mm*100mm*230V*500W
 • 14mm*150mm*230V*700W
 • 14mm*150mm*230V*800W

قطر16mm

 • 16mm*40mm*230V*200W
 • 16mm*40mm*230V*250W
 • 16mm*50mm*230V*250W
 • 16mm*50mm*230V*300W
 • 16mm*60mm*230V*300W
 • 16mm*80mm*230V*300W
 • 16mm*80mm*230V*400W
 • 16mm*80mm*230V*500W
 • 16mm*100mm*230V*400W
 • 16mm*100mm*230V*500W
 • 16mm*130mm*230V*400W
 • 16mm*130mm*230V*500W
 • 16mm*150mm*230V*600W
 • 16mm*150mm*230V*700W
 • 16mm*160mm*230V*800W
 • 16mm*160mm*230V*1000W
 • 16mm*180mm*230V*800W
 • 16mm*180mm*230V*1000W
 • 16mm*200mm*230V*800W
 • 16mm*200mm*230V*1000W
 • 16mm*200mm*230V*1200W

قطر18mm

 • 18mm*100mm*230V*400W
 • 18mm*100mm*230V*500W
 • 18mm*150mm*230V*600W
 • 18mm*150mm*230V*700W

قطر20mm

 • 20mm*4cm*230v*250w
 • 20mm*5cm*230v*250w
 • 20mm*5cm*230v*300w
 • 20mm*6cm*230v*300w
 • 20mm*8cm*230v*400w
 • 20mm*8cm*230v*500w
 • 20mm*10cm*230v*500w
 • 20mm*10cm*230v*800w
 • 20mm*15cm*230v*800w
 • 20mm*15cm*230v*1000w
المنت فشنگی 10 میلیمتر
افزودن به سبد خرید

المنت فشنگی 10mm / 10cm / 230v / 200w

کد محصول: 00602026
250.000 تومان
المنت فشنگی 10 میلیمتر
افزودن به سبد خرید

المنت فشنگی 10mm / 10cm / 230v / 250w

کد محصول: 00602016
250.000 تومان
المنت فشنگی 10 میلیمتر
افزودن به سبد خرید

المنت فشنگی 10mm / 10cm / 230v / 300w

کد محصول: 00602006
250.000 تومان
المنت فشنگی 10 میلیمتر
افزودن به سبد خرید

المنت فشنگی 10mm / 10cm / 230v / 400w

کد محصول: 00602005
250.000 تومان
المنت فشنگی 10 میلیمتر
افزودن به سبد خرید

المنت فشنگی 10mm / 12cm / 230v / 300w

کد محصول: 00602053
350.000 تومان
المنت فشنگی 10 میلیمتر
افزودن به سبد خرید

المنت فشنگی 10mm / 12cm / 230v / 400w

کد محصول: 00602028
350.000 تومان
المنت فشنگی 10 میلیمتر
افزودن به سبد خرید

المنت فشنگی 10mm / 13cm / 230v / 400w

کد محصول: 00602054
350.000 تومان
المنت فشنگی 10 میلیمتر
افزودن به سبد خرید

المنت فشنگی 10mm / 13cm / 230v / 450w

کد محصول: 00602023
350.000 تومان
المنت فشنگی 10 میلیمتر
افزودن به سبد خرید

المنت فشنگی 10mm / 15cm / 230v / 400w

کد محصول: 00602024
350.000 تومان
المنت فشنگی 10 میلیمتر
افزودن به سبد خرید

المنت فشنگی 10mm / 15cm / 230v / 500w

کد محصول: 00602007
350.000 تومان
المنت فشنگی 10 میلیمتر
افزودن به سبد خرید

المنت فشنگی 10mm / 20cm / 230v / 500w

کد محصول: 00602031
380.000 تومان
المنت فشنگی 10 میلیمتر
افزودن به سبد خرید

المنت فشنگی 10mm / 4cm / 230v / 100w

کد محصول: 00602113
250.000 تومان